واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

چیزی شبیه به هیچ...
که نبوده و نیست...
بر دلم سنگینی می کند...

چشم هایم را که می بندم...
همه چیز...
هم وزن دنیای است که ندارم...
دنیایی سیاه...
دورتر از شب...
همانجا که سکوت به فریاد نشسته...

چشم باز می کنم...
چیز جدیدی وجود ندارد...
همه چیز را قبلا...
هزاران بار در مدار روشن فکر...
با آب و تاب گذراندم...

فکر...
رویا...
و حتی...
واقعیت ها هم گذشته اند...
مثل عمری که...
بارها جلوی آینه دیدم...
اما ندیدم...
مثل غریبه های که...
هر روز در خیابان می بینم...

اینجا...
به وقت شب...
هنوز هم چیزی شبیه هیچ...
بر دلم سنگینی می کند...

نوشته شده در یکشنبه 6 خرداد 1397 ساعت 23:44 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
آلبوم عکس
یه دیوار
کوه
سکوت جنگل
ترانه چشمانت
داستان
آخرین تصویر
قله تنهایی
تغییر فصل
آشوب باران