واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

انکار می کنم تو را...
انکار می کنم دلم را...
و هر چیزی را که...
تو را به یادم بیاورد...
مثل ابری که آسمان را...
پنهان می کند...

من اینقدر مغرور و لجبازم...
که حتی خودم را...
در انعکاس آینه نبینم...
چه رسد به اینکه...
رویاهایم را به دست باد بدهم...

شاید روزی پشیمان شوم...
از اینکه با خودم مهربان نبودم...
اما مطمئنم که با تو...
با تمام غروری که داشتم...
مهربان تر از خودم بودم...
اینقدر که به تو فکر کردم...
خودم را ندیدم...
که کی شکستم...
که کی این همه تنها نشستم... 

نوشته شده در دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 23:48 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
آلبوم عکس
یه دیوار
کوه
سکوت جنگل
ترانه چشمانت
داستان
آخرین تصویر
قله تنهایی
تغییر فصل
آشوب باران