واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

انکار می کنم تو را...
انکار می کنم دلم را...
و هر چیزی را که...
تو را به یادم بیاورد...
مثل ابری که آسمان را...
پنهان می کند...

من اینقدر مغرور و لجبازم...
که حتی خودم را...
در انعکاس آینه نبینم...
چه رسد به اینکه...
رویاهایم را به دست باد بدهم...

شاید روزی پشیمان شوم...
از اینکه با خودم مهربان نبودم...
اما مطمئنم که با تو...
با تمام غروری که داشتم...
مهربان تر از خودم بودم...
اینقدر که به تو فکر کردم...
خودم را ندیدم...
که کی شکستم...
که کی این همه تنها نشستم... 

نوشته شده در دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 22:48 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
قدم هایت
هنوز کمی امیدوارم
دست جا مانده
سپید
آدم های کاغذی
بگذار آسمان بتپد
همزاد فاصله‌ها
انتهای شب
اولین اشتباه
سایه