واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

کمی عجیب است...
این باران های بهاری...
ناگهان حال آسمان بد می شود...
مثل خاطره های که...
به سرعت بغض و برق می گذرند...
شروع می کند به باریدن...

رگبار تنهایی است...
یا خیال یک رویای بی انتها...
شاید هم...
تمام می گذرد های که به خود گفته... 
یا تاب و توانی که...
از چشم صبر لبریز شده...

واقعا...
این همه ...
بی قراری از کجا می آید...
این همه بغض...
این همه لبخند...
این همه رویا...
و در آخر این همه هیچ...

نوشته شده در سه شنبه 8 خرداد 1397 ساعت 22:45 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا