واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

ماه...
هنوز پشت پنجره...
در آسمان شب...
پرسه می زند...
انگار منتظر کسی است...
که مدت هاست او را ندیده...

و شاید...
انتظار...
عادت همه ماست...
که نه نقطه آغاز دارد...
و نه نقطه پایان...
فقط از صبحی به صبح دیگر...
در جریان است...

نوشته شده در پنجشنبه 17 خرداد 1397 ساعت 04:54 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
آلبوم عکس
یه دیوار
کوه
سکوت جنگل
ترانه چشمانت
داستان
آخرین تصویر
قله تنهایی
تغییر فصل
آشوب باران