واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

ماه...
هنوز پشت پنجره...
در آسمان شب...
پرسه می زند...
انگار منتظر کسی است...
که مدت هاست او را ندیده...

و شاید...
انتظار...
عادت همه ماست...
که نه نقطه آغاز دارد...
و نه نقطه پایان...
فقط از صبحی به صبح دیگر...
در جریان است...

نوشته شده در پنجشنبه 17 خرداد 1397 ساعت 03:54 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
قدم هایت
هنوز کمی امیدوارم
دست جا مانده
سپید
آدم های کاغذی
بگذار آسمان بتپد
همزاد فاصله‌ها
انتهای شب
اولین اشتباه
سایه