واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

روزه تو گرفته ام...
شب تا سحر بیدارم...
و خواب تو را...
برای رویاهایم تعریف می کنم...
تا آرام آرام به خواب بروند...

من در سرزمین شب زندگی می کنم...
خانه ام زیر سقف آسمان است...
آنجا که هر بار سر بلند کنم...
تو را می بینم...
می درخشی...
مثل ستاره اقبال هر آدمی...
اما دور از دسترسم...

چشمانم بد عادت شده اند...
خواب را فراموش کرده اند...
اما تو را نه...
شاید هم تو خود خوابی...
و من چشم های که باز نمی شوند...
تا با دیدن یک باره نور...
تو را فراموش کنم...

نوشته شده در شنبه 19 خرداد 1397 ساعت 22:49 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
قدم هایت
هنوز کمی امیدوارم
دست جا مانده
سپید
آدم های کاغذی
بگذار آسمان بتپد
همزاد فاصله‌ها
انتهای شب
اولین اشتباه
سایه