واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

مرده ام...
آن‌ هم نیمه جان...
چه حس زیبایی است مردن...
وقتی هنوز نفس می کشی...
و شاهد مرگ خودت هستی...

درد دارد این طور مردن...
نه تنها مردن...
که حتی...
حرف زدن درباره اش...
خفه می کند آدم را...

خودم را...
در خودم دفن کرده ام...
تا نزدیک باشم به قلبم...
آنجا که نشانی از توست...
آنجا که زیباترین حس دنیا...
نیمه جان مرده است...

نوشته شده در جمعه 25 خرداد 1397 ساعت 22:55 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
ناتمام
داستان چشمانت
غوطه‌ور
پاییز اگر بگذرد
یک مشت رویا
خاطره ها
پارادوکس پرواز و قفس
ایستاده‌ام
برگ و باد
خوره تنهایی