واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

مرده ام...
آن‌ هم نیمه جان...
چه حس زیبایی است مردن...
وقتی هنوز نفس می کشی...
و شاهد مرگ خودت هستی...

درد دارد این طور مردن...
نه تنها مردن...
که حتی...
حرف زدن درباره اش...
خفه می کند آدم را...

خودم را...
در خودم دفن کرده ام...
تا نزدیک باشم به قلبم...
آنجا که نشانی از توست...
آنجا که زیباترین حس دنیا...
نیمه جان مرده است...

نوشته شده در جمعه 25 خرداد 1397 ساعت 23:55 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب