واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

کلمات...
هیچ وقت کهنه نمی شوند...
خصوصا اگر کسی...
از میان واژه ها گذشته باشد...
دیگر بعد از آن...
هر کلمه ای هر چند تکراری...
عطر او را خواهد داشت...

چه حال و هوای دارد...
شب...
یاد تو...
و پرواز رویایی شیرین...
در خنکای نسیم...
که از پنجره سرک می کشد...
تا از میان  واژه های ذهنم...
تو را ببوید...

و چه حس بدی است...
جای خالی تمام سه نقطه ها...
در تمام شعر هایم...
وقتی...
به انتهای شب فکر می کنم...

نوشته شده در شنبه 26 خرداد 1397 ساعت 23:53 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب