واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

ما آدم های کهنه...
با رویاهای زنگ زده...
آویخته بر ذهن...
سال هاست دنبال کلیدیم...
تا باز کنیم خود را از خود...

ما آدم های روزهای جمعه...
تمام دلتنگی های خود را...
هر شب می شماریم...
تا مبادا...
یکی از آن ها را...
در همین روزهای گذشته‌...
جا گذاشته باشیم...

ما هیچ وقت...
تصویر طلوع و غروب را...
از هم تشخیص ندادیم...
و زیبایی آن ها را ندیدیم...
چون همیشه...
درگیر آخرین تصویر برجا مانده...
در ذهن خود بودیم...
تصویری که واقعیت نداشت...
و ساخته ذهن خودمان بود...

نوشته شده در سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 22:48 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا