واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

من از تو میگم...
تو از گذشته...
یک جای کار می لنگه انگار...
حرف ها یکیه...
اما درد ها نه...

درد من تویی...
اما درد تو انگار...
بی خیال، بگذار بگذریم...
مثل تمام این مدت که گذشتیم...
بلاخره سرمان یه جای به سنگ میخوره...
شاید آنجا فهمیدیم که...
ساعت ها...
با سفید شدن موهای ما...
می گذرند...
نه با روز و شب ها...

چه افسوس بزرگیه...
تمام روزهای که...
به جای دیدن چشمهایت...
چشم هام بستم...
تا شاید خوابت ببینم...
افسوس و افسوس...
که نام ما را در افسوس ها نوشتند...

نوشته شده در شنبه 2 تیر 1397 ساعت 23:50 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب