واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

در آب تاب و این روزها...
دلم بی تاب است...
مثل کودکی تنها...
در کنج تنهای خود نشسته...
و به فکر تاب و طناب است...
تا بر درخت رویاها ببندد...
و دنیا را...
با رفت و برگشت های...
رو به جلو ببیند...

با این همه فکر...
هنوز زندگی را...
با رویایی نیمه جان...
در دستان انتظار می بینم...
و با چشمانی ایستاده...
تمام درختان را...
در تب و تاب هیاهوی...
یک لبخند ریشه دار می خواهم...

نوشته شده در دوشنبه 4 تیر 1397 ساعت 22:36 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا