واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

دیشب خوابت، را دیدم...
نمی دانم خواب بود یا بیداری...
اصلا نمی دانم...
تو بودی یا رویاهایم...
هر چه بود خوب بود...
همین که با تو چشم در چشم...
حرف هایمان گل کرد...
و مدام لبخند شنیدم...

چقدر دلتنگت بودم...
چقدر در رویاهایم سکوت کردم...
چقدر در خواب هایم ندیدمت...
چقدر چشم هایت فراموشم شده...
چقدر نگفتم دوستت دارم...
و...
چقدر زندگی نکردم...

مگر زندگی...
یک پرواز بی فرود نیست...
پس چرا ما...
کز کرده ایم در خود...
و بال زدن را فراموش کرده ایم...
اینقدر که زمین گیر شده ایم...
پرواز را از یاد برده ایم...

نوشته شده در چهارشنبه 6 تیر 1397 ساعت 23:55 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب