واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

نباشی...
ذهنم بی کار نمی نشیند...
دستت را می گیرد و...
به پیاده روی می رویم...
تو را سوار تاب می کند...
و مدام هل می دهد و مواظب است...
تا اتفاقی نیفتد...
با تو حرف می زند و...
با خنده هایت لبخند می زند...
و هی ذوق می کند...

همه این ها...
وقتی اتفاق می افتد که...
در رویاهایم باشی...
ببین اگر بودی چه آدم خوشبختی می شدم من...

این جا پایان کار نیست...
تو همچنان هستی...
حتی سال ها بعد...
وقتی که همه چیز تمام شده...
و یک آشنا...
یا یک لبخند...
خیلی اتفاقی...
تمام این رویاها را به یادم بیاورد...

تو هستی...
مثل یک اتفاق خوب...
که مدام در ذهنم...
اتفاق می افتد...

نوشته شده در جمعه 8 تیر 1397 ساعت 22:51 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا