واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

فکر یک اتفاق افتاده ام...
آن هم در خودم...
و اینکه چطور بی خبر مانده ای...
وقتی که این همه حرف...
به تصویر می کشد آن را...

چه بنویسم...
از ماه...
از آسمان و شب...
از عمق یک نگاه...
از چشم های که شب را نامتعادل کرده...
از فکری که در فکر مانده...
از کلماتی که...
در لحظه وقوع اتفاق متوقف شده...

چاره ای نیست...
تا لحظه وقع اتفاق بعدی...
باید نوشت و نوشت...
حتی اگر بخوانند آن اتفاق  را...
بی تفاوت به اینکه...
مکث هم...
پیر می کند چشم های انتظار را...

نوشته شده در یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت 23:56 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب