واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

انکار نمی کنم تو را...
اما در انکار بودن تو ناگزیرم...
تا وقتی که تو را...
در شعرهایم...
به هزار زحمت به حرف می کشم...

من تو را دریا می بینم...
اما در نگاه تو...
یک سراب ام...
که با چشم این روزها...
بر من خیره مانده ای...
البته هر چه تو ببینی...
من همانم...
چون دنیا مرا از چشم های تو می بیند...
و حتی من...

نگاهم کن...
مثل نگاه یک تشنه به سراب...
شاید دور باشم...
اما نزدیک می کنم فردا را...
در مقابل ناامیدی های که...
شاید من خودم بافتم...
در شب های سرد تنهایی...

نوشته شده در سه شنبه 12 تیر 1397 ساعت 22:48 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
به هیچ چیز...
این روزها
قایق
تمام نشدنی
در حضور شرح تو
بی وفا
تاریکی مطلق
پرواز پایانی
شیشه
اتاق تنهایی