واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

عاشق نشدی...
که از عشق بدانی...
مجنون نشدی...
تا از حال خراب بدانی...

تو نهایت...
شعر شدی...
در میان تب کلمات...
که حالا می توانی...
حس خوب یک پایان را...
در یک حال خراب بخوانی...

با رویاها کاری ندارم...
من خوب می دانم که...
تمام واقعیت ها...
یک دروغ متفاوت هستند...
در نگاه من و تو...

نوشته شده در جمعه 15 تیر 1397 ساعت 23:54 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب