واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

در من جنگلی است...
آرام‌ و بکر...
با رویاهای قدیمی و قد کشیده...
که برای دیدن خیال روی تو...
با هم رقابت کرده اند...

من اما...
گم شدم...
در رویایی ترین خیال...
و هر چه فریاد زدم...
بی صدا بود...

انگار رویاها...
صداها را در خود محو می کنند...
تا ابهت خود را...
به رخ آینه ها بکشند...
هر چند آینه ها...
آرام‌ و بی و صدا...
با نگاهشان از زمان می گویند...

نوشته شده در جمعه 29 تیر 1397 ساعت 22:54 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا