واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

چشمانت آبشاریست...
در خواب هایم...
که من از آن سقوط کرده ام...

من فقط به تماشایت آمده بودم...
اما گرفتار مسیر بی پایانت شدم...
آنجا که...
زیر پاهایم خالی شد...
اما ابتدای تماشا بود...

باور کن...
سقوط اینقدر ها هم زیبا نیست...
اما همان چیزی است که...
به زندگی معنا می بخشد...

شاید فکر کنی...
حالا که دچار سقوط شدم...
این حرف ها را می زنم...
اما سقوط خودش یک حرکت است...
در مقابل سکون...

نوشته شده در شنبه 13 مرداد 1397 ساعت 22:48 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا