واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

قدرت عشق آنجاست که...
کهنه نمی شود...
وقتی ریشه دواند...
خشک نمی شود...
جوان می ماند...
اگرچه پیر شود...
جا و مکان و زمان نمی شناسد...
فقط هست و هست...

چه رازیست...
که می کشد و می کشاند...
مثل روحی سرگردان...
می آید و نمی رود...
مثل تو...

حرف می زند و می خندد...
اما می گریاند...
می آید و می رود...
اما نیست که نیست...

و چه عذابی می کشد...
و چه عشقی می کند...
کسی که گرفتار تو شود...

نوشته شده در پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت 22:48 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
به هیچ چیز...
این روزها
قایق
تمام نشدنی
در حضور شرح تو
بی وفا
تاریکی مطلق
پرواز پایانی
شیشه
اتاق تنهایی