واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

باران...
احساس تر بودن است...
که قطره قطره می چکد از دل آسمان...
اما حسرت لمس یک دست...
هرگز از هیچ آسمانی نمی چکد...
چون دل هیچ وقت عادت نکرده...
اوج بگیرد در نگاه عاشقانه...

آشوب باران...
فقط در دل های است که...
تمام قرارها را...
هنوز به یاد دارند...
تمام قرارهای گذشته...
که بی تکرار مانده...

باران همچنان خواهد بارید...
حتی اگر دنیا به پایان برسد...
چون باران...
هیچ وقت فراموش نخواهد کرد...
قرار های عاشقانه را...

نوشته شده در جمعه 19 مرداد 1397 ساعت 23:43 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
آلبوم عکس
یه دیوار
کوه
سکوت جنگل
ترانه چشمانت
داستان
آخرین تصویر
قله تنهایی
تغییر فصل
آشوب باران