واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

خسته از روز های گذشته...
می گذرم از امروزم...
و با فراموش کردن آخرین تصویر آویخته بر دل...
سعی می کنم فکر فردا باشم...
اما فراموشی گاهی فقط یک کلمه است...
در مقابل بیگانه ای آشنا...
که بر هم می زند تمام این معادلات را...

برای کسی که...
قصد دل کندن ندارد...
از آخرین تصویر روشن فردا...
که همان دیروز... 
قولش را داده بود به خودش...
ممکن نیست مگر به بد قولی...
مثل تمام قول های زمان کودکی...
که باورش آسان‌تر از باور نکردنش بود...

نوشته شده در دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 22:50 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
به هیچ چیز...
این روزها
قایق
تمام نشدنی
در حضور شرح تو
بی وفا
تاریکی مطلق
پرواز پایانی
شیشه
اتاق تنهایی