واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

صدای جنگلی پیر...
که سال هاست...
در من قدم می زند...
به نجوا برخواسته...
برای بازخوانی...
یک عمر خاطره ساختگی...

دیوانگی است...
سکوت در جنگلی که...
تمام عمرش را...
در سکوت پر ازدحام هم نوعانش گذراند...
و باز سکوت کرد...
شاید با خودش قهر کرده باشد...
اما این همه سکوت...
آدم‌ را به شک می اندازد...
که مبادا او دیگر چیزی را نمی شنود...

فکر غروب ها نباش...
که در جنگل گم شده...
این قانون که...
سکوت، هر چیزی را...
در خود حل می کند...
حتی ما آدم ها را...

نوشته شده در پنجشنبه 25 مرداد 1397 ساعت 22:47 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا