واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

قدم هایم سنگین شده اند...
دلم به هیچ قله ای صعود نکرده...
نفس هایم کوتاه آمده اند...
از هرچه هوای خواستن...
و توقف کردن و توقف کردن...

در شیب تند انتظار...
با پلک های سنگین...
تا کی بیاید ایستاد و...
دید و ندید و ندید...

کوه هم باشی...
بی خیال می شوی...
روزی برای همیشه...
و بعد از آن سال ها...
در آرامش خود...
فقط نگاه می شوی...

نوشته شده در جمعه 26 مرداد 1397 ساعت 22:45 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
به هیچ چیز...
این روزها
قایق
تمام نشدنی
در حضور شرح تو
بی وفا
تاریکی مطلق
پرواز پایانی
شیشه
اتاق تنهایی