واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

کاش یک عکس بودی...
در میان آلبوم عکس ها...
تو را از آلبوم عکس ها بیرون می آوردم...
می گرفتم در دستانم...
تا همیشه در چشمانم باشی...

نه مثل یک خاطره...
که هر روز...
در میان تکرار رویاها...
کم رنگ و محو می شود...

من میان عکس هایم...
غرقم...
میان پرواز چشم و رویا...
میان تن صدای کلمات...
و میان خاطره ای قدیمی...
که مثل آلبوم عکس های مادربزرگ...
سیاه و سفید و کم رنگ است...‌

نوشته شده در یکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت 22:47 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا