واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

ابر شدی...
گذشتی از آسمان...
نفس زمین بند آمد...
از خاطره سایه ها...
و درخت دست تکان داد...
برای آخرین دیدار...

باران فقط یک خاطره است...
که از ابری ترین هوا...
سقوط کرده...
و در جستجوی راهی است...
برای جاری کردن دلتنگی...

و رود...
مجموع تمام گمشده های است که...
روزی بر روی زمین...
پرواز می کردند...
اما سقوط کردند...
مثل بازگشت اولین قطره دریا...
از آسمان...
پس از یک رویا...

نوشته شده در دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت 22:45 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
به هیچ چیز...
این روزها
قایق
تمام نشدنی
در حضور شرح تو
بی وفا
تاریکی مطلق
پرواز پایانی
شیشه
اتاق تنهایی