واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

گاهی احساس می کنم...
شب تمام حرف ها را...
به من دیکته می کند...
تا با تو حرف بزنم...
نمی دانم چرا...
اما این را خوب می دانم که...
تو آن خوبی...
که خواستن در مقابلت...
کمترین حس هر کسی است...

نه تنها شب...
که همه ساکنان شب...
آسمان‌، ماه، ابر...
زمین و همه آنهای که تو را دیده اند...
مدام با اسمت ترانه می خوانند...

گاهی فکر می کنم...
آینه ها تو را کجا دیده اند...
که هر بار از تو می گویند...
یا ماه...
که در تمام برکه ها به دنبال توست...

من به آواز این همه...
در دور برم عادت کرده ام...
که تو را می خوانند...
اگر یک روز...
از تو نگویند...
می میرم...

نوشته شده در شنبه 3 شهریور 1397 ساعت 22:41 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
به هیچ چیز...
این روزها
قایق
تمام نشدنی
در حضور شرح تو
بی وفا
تاریکی مطلق
پرواز پایانی
شیشه
اتاق تنهایی