واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

هر کجا می روم...
هستی...
مثل نفس...
که نمی گذارد به تو فکر نکنم...

بالای ابرها...
بر سطح سنگی زمین...
که بی شک انباشته شده از...
خیال آدم‌ ها...
چیزی جز رویای تو نبود...
مثل تمام نفس های که...
آغشته به تو بود...
و مرا مسحور کرده...

از تو گریزی نیست...
مگر سیب...
باز از قصه خسرو و شیرین بگوید...
و فرهاد وار خاطر مرا...
مثل سیب سبز ترش کند...

نوشته شده در شنبه 10 شهریور 1397 ساعت 22:54 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا