واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

مثل باران...
چکیدی و چکیدی...
حواست به کم شدنت نبود...
حواست به سرد شدن...
به پاییز و مهرش...
به سقوط برگ ها...
و قدم های که تنها بود...
نبود که نبود...

باران...
در هر فصلی که ببارد...
فقط یک ترانه غمگین است...
چه صبح ببارد...
چه عصر و چه شب...

وای از شب...
از باران...
و از پاییز...
که تمام هوش برگ ها را...
می سپارد به باد و خاک...

نوشته شده در جمعه 6 مهر 1397 ساعت 23:55 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
به هیچ چیز...
این روزها
قایق
تمام نشدنی
در حضور شرح تو
بی وفا
تاریکی مطلق
پرواز پایانی
شیشه
اتاق تنهایی